THE
CLUB

CONTACTS
LAMONTVILLE GOLDEN ARROWS
Established: 1943
Nickname: ABAFANA BES’THENDE
PHYSICAL Address:
Moses Mabhida Stadium
Private Bag X2010
Greyville
4023
Postal Address:
Moses Mabhida Stadium
44 isaiah Road
Durban
4001
 
TEL: 031 303 9848
FAX: 031 303 9849
 
Chairperson: Mato Madlala
CEO: Gordon Masondo
Club Accountant: Abongile Gogo
Administration: Lindiwe Ngubane
Team Manager: Nonceba Madlala